தீராப்புதிர் (மாமல்லபுரத்து புலிக்குகையும் கிருஷ்ண மண்டபமும்) - திரு பாலுசாமி


கலைப் படைப்புகள் உருவான பின்பு அவற்றுடன் தொடர்பு கொள்ளும் நமக்குள் தளும்பும் சிந்தனைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் வேறானது என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இருக்கவியலாது என்பது திண்ணம்.இந்நிகழ்வில், தன் ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சிப் பணி மூலம் கண்டடைந்த ஒரு உறைந்த காலத்தின் சாட்சிகளாய், புதுவையின் அருகிலுள்ள சாவடிக்குப்பத்தில் கிடைத்துள்ள புலிக்குகை மற்றும் கிருஷ்ண மண்டபம் என்னும் இயங்கு சிற்பத்தொகுப்பின் வழி வற்றாத புதிர்களின் உலகையும் தனது சில புதிய முடிவுகளையும் நுணுக்கமான ஆய்வின் மூலம், நம்மிடையே பகிந்து கொண்டார்.
இப்புதிர்களை அவிழ்க்கும் இவரது ஆய்வுகள் எத்தனை தீர்க்கமானது என்பதை புரிந்துகொள்ள இவரது புத்தகத்திலிருந்து சில வரிகள்…..

“ ஆயன் குழலினை இசைக்கும் விரலமைப்பு முறைகொண்டு ஒர் அறிய நுட்பத்தை உணர முடிகிறது. சாதாரணமாக விரல்களை வரிசைப்படி மூடியும் திறந்தும் வாசிக்கும் போது காம்போதி (முல்லைப்பண்) என்ற தாய் ராகம் பிறக்கிறது. இது தவிரத் துளைகளை பகுதி மூடுவதாலும் ஒன்றுவிட்டு ஒன்று மூடுவதாலும் அரைச் சுரங்கள் கிடைக்கின்றன.  இச்சிற்பத்தில் ஆயன் குழலை முகத்துக்கு வலப்புறமாகப் பிடித்துக்கொண்டு இசை எழுப்புவது போல சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் முதல் ஐந்து துளைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. ஆறாவது துளை முழுமையாகத் திறக்கப்பட்டுள்ளது. ஏழாவது துளை மூடப்பட்டுள்ளது. எட்டாவது திறந்துள்ளது. இந்நிலையில் பிடிக்கக்கூடிய சுரம் பஞ்சமத்தை ஒட்டியுள்ள பிரதி மத்திமம் என்று அறியலாம். இது பஞ்சமத்தை ஒட்டி அதனோடு இணையும் முறையில் இணைந்தும் இணையாமலும் அசைவதன் மூலம் அழகுபெறக்கூடியது.”


இவரது புத்தகத்தின் முகப்பில் தியோடர் பாஸ்கரன் அவர்கள் கூறியுள்ளது போல், தமிழகத்தின் ஒரு சிறப்பான பாரம்பரியத்தின் மேல் கவனத்தைச் செலுத்துகின்றன இவரது ஆய்வுகள்…..!


இந்நிகழ்வின் யூ ட்யூப் இணைப்பை கீழே தந்துள்ளோம்…….

No comments:

Post a Comment