உறைந்த காலம் - கே ஜெயராம்


புகைப்படக்கலை குறித்த ஒரு ஆரம்பப் புரிதலுக்கான தொடக்கப்புள்ளியாக திட்டமிடப்பட்டஜெயராம் அவர்களின்காட்சி விளக்கம் மிகுந்த வரவேற்ப்பை பெற்ற ஒரு நிகழ்வாக இனிதே நடந்து முடிந்தது.