அருவியின் ஜூன் மாத நிகழ்வு: ”அடுத்த தலைமுறைக்கான நாடகங்கள்”
        எமது ஜூன் மாத நிகழ்வில் வேலு சரவணன் அவர்கள்         “அடுத்த தலைமுறைக்கான நாடகங்கள்” 
என்னும் தலைப்பில் உரை நிகழ்த்துவார். 
     
                              பள்ளிசிறார் பங்கு கொள்ளும் சிறு நாடக நிகழ்வும் உண்டு.  

         
வேலு சரவணனின் இரு ஒளிப்படங்கள் உங்கள் பார்வைக்கு:


 


                
தொடர்புக்கு: 98432 94085 / 94421 01335