காலத்தின் நாண்


WORDS ARE BOUND IN CHAINS,
WHILE HAPPILY SOUNDS ARE STILL FREE
                                                    - LUDWIG VAN BEETHOVEN
கடந்த ஃபெப்ருவரி 17 அன்று நடைபெற்ற எமது நிகழ்வு, தொடக்கத்தில் இயக்குனர் மணி கவுலின் ஹிந்துஸ்த்தானி இசை குறித்த ”த்ருபத்” என்னும் ஆவணப்படத் திரையிடலுக்குப் பின் புதுக்கோட்டை மரபில் வந்த லய வழி கலைஞர்களின் வாழ்வும், பங்களிப்பும் குறித்த  லலிதாராமின் ஊடக விளக்கத்துடனான உரையாகவும் அமைந்தது,


தமிழ் எழுத்தாளர் அம்பையின் வரிகளில்,கர்நாடக சங்கீதத்தின் ஒரு பொற்காலத்தைப் பற்றிப் பேசுவோரையேவாழும் ஆவணங்களையே கூட நாம் ஒவ்வொருவராய் இழந்து கொண்டிருக்கிறோம்– இந்த இழப்பை நினைத்து வருந்தக்கூடிய விழிப்பும் நமக்கு இல்லைஇவர்களிடம் பொதிந்திருக்கும் அரிய தகவல்களைப் பதிவு செய்து வைத்துக் கொள்ளும் ஊக்கமும் நமக்கு இல்லை. இசையில் நாட்டமுள்ள இளைஞர்கள் அனைவருக்கும் இந்த இழப்பு பெரும்வலியாக இருக்கிறதுஆனால் ஒரு சிலராலேயே இந்த இழப்பில் இருந்து சேகரிக்கக் கூடியதைக் காப்பாற்றித் தர முடிகிறது-