கைப்பள்ளத்தில் தேக்கிய நீர்
 திரு ஸ்ரீனிவாசன். கரவாஜியோ” ஆவணப்படம் பற்றிய தனது விவரணையைத் தொடர்ந்து  பேசுகையில், தமிழில் கவிதை எழுதுபவர்கள் மிக அதிகம். ஆனால் கவிதைகளை வாசிப்பவர்களும் கவிதை பற்றி பேசுபவர்களும் மிகக் குறைவு என்ற குற்றச்சாட்டு பரவலாக உண்டு. நவீன கவிதைத்தளத்தில் மட்டுமல்லாது தொடர்ந்து விரிவான பல தளங்களில் இயங்கி வரும் வெகு சிலரில் முக்கியமானவர் திரு சுகுமாரன் அவர்கள். முத்திரை பதிக்கும் மொழிபெயர்ப்புகள் கட்டுரைகள் என தொடர்கிறது இவர் பயணம் என்றார்.