அருவியின் எட்டாம் நிகழ்வு - 17 ஜூன் 2012

         எங்கள் அடுத்த நிகழ்வுக்கான அழைப்பிதழ் இதோ...!
                               அனைவரும் வருக....!!!!
                       படத்தை பெரிதாக்க அதன் மீது 'கிளிக்'க்கவும்