நவீன நாடகம் : தோற்றமும் வளர்ச்சியும் by பேராசிரியர் செ ராமானுஜம்

அருவியின் நவீன நாடகம் குறித்த அடுத்த நிகழ்வுக்கான அழைப்பினை ஏற்று நண்பர்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்குமாறு வேண்டுகிறோம்.


தங்களின் பிற நண்பர்களிடம் முக நூல் மற்றும் மின்னஞ்சல் வழி பகிர்ந்து உதவுமாறும் வேண்டுகிறோம்.   நன்றி...!