மூன்றாம் நிகழ்வு - அறிவிப்பு


அருவியின் 3 ம் நிகழ்வாக “ தமிழில் மொழிபெயர்ப்பின் வழித்தடங்கள் ” என்ற தலைப்பில் திரு அசதா அவர்கள் உரையாற்றுவார். கீழே தந்துள்ள அழைப்பினை ஏற்று நண்பர்கள் அனைவரும் வருகை தந்து நிகழ்வை சிறப்பித்து தருமாறு வேண்டுகிறோம்.


1 comment: